KUALA LUMPUR: Kerajaan Persekutuan menumpukan peruntukan pembangunan kepada enam negeri kurang membangun, dalam tempoh dua tahun terakhir Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11). Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali,…