GOMBAK – Gagasan Rahmatan Lil Alamin yang hendak diterjemahkan ke dalam pentadbiran kerajaan bukanlah satu pertandingan ke neraka. Sebaliknya, konsep tersebut perlu dijadikan sebagai satu dasar yang boleh menjadikan negara…