BATU GAJAH 25 April – Pembangunan pesat industri rel di negara ketika ini boleh menjadi pemangkin bagi melahirkan lebih ramai usahawan untuk menceburi dalam sektor hiliran berkaitan sekali gus menyediakan…