GOPENG: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mahu meninjau pasaran baru bagi produk industri asas tani (IAT) tempatan dalam usaha meningkatkan lagi pendapatan mereka yang terlibat di dalam sektor berkenaan….