PASIR SALAK – Kira-kira 2,300 pesawah di Sungai Manik dan La­bu Kubong di sini kece­wa kerana bantuan subsidi baja melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani berkurangan berbanding yang diterima…