SUNGAI SIPUT – Demi memberi peluang kepada belia luar bandar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Pusat Kerjaya Amanjaya (PEKA) dengan kerjasama Kemas Sungai Siput telah menganjurkan Karnival Kerjaya KEMAS4U…