IPOH: Kerajaan negeri terlebih dahulu akan menjalankan satu kajian penilaian di sekitar kawasan Geopark Lembah Kinta bagi menggerakkan program dan aktiviti komuniti setempat untuk Daerah Kampar dan Daerah Kecil Batu…