KUALA LUMPUR 22 Jan. – Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) berjaya menarik sejumlah RM9.12 bilion dari segi penyertaaan sektor swasta di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) dan mewujudkan sebanyak…