Kebergantungan golongan muda khususnya lepasan Institusi Pengajian Tinggi untuk mendapat tempat dalam sektor awam memang tidak dapat dinafikan. Tidak terkecuali di negeri Perak yang menyaksikan hanya 20 peratus anak muda…